De digitale in-group en out-group

swwong1986.blogspot.com digital divide

“Exclusion occurs when individuals or social groups are left behind or do not benefit from equal opportunities to achieve societal goals” (Digital Inclusion Team, 2007)

De vorige posts op deze blog gingen voornamelijk over wat de impact van nieuwe media kan zijn voor mensen die hier gebruik van maken. Ik keek hiernaar door de ogen van iemand met bepaalde privileges. Ten eerste heb ik toegang tot nieuwe media – ik heb mijn eigen laptop, een bibliotheek vol met computers in het geval dat deze de geest geeft, en internetverbindingen in mijn onmiddellijke omgeving. Ik heb ook de kennis en capaciteiten meegekregen om hier gebruik van te maken. Voor mij is dit allemaal vanzelfsprekend. Voor jou waarschijnlijk ook. Het is gemakkelijk om hierbij een grote groep over het hoofd te zien, een groep waar wij niet rechtstreeks mee in aanraking komen omdat zij niet aanwezig zijn in de digitale wereld. Hun stem ontbreekt in globale online discussies, want zij zijn niet online.

E-ongelijkheden als sociale ongelijkheden 

Ik heb het natuurlijk niet enkel over degenen die niet willen online zijn – mijn oma bijvoorbeeld heeft hier geen boodschap aan. Zij weet wat mogelijk is en kiest ervoor hier niet aan te participeren. Sommige mensen kunnen deze keuze niet maken – of worden in deze keuze beperkt. Dimaggio en Hargittai (2001 merkten reeds 14 jaar geleden verschillende ongelijkheden op tussen groepen met betrekking tot nieuwe media. Samengevat hadden zij het over vijf mogelijke bronnen van ongelijkheid:

  1. Technologische middelen (inequality of bandwidth)
  2. Autonomie (whether users log on from home or at work, monitored or unmonitored, during limited times or at will)
  3. Capaciteiten (knowledge of how to search for or download information),
  4. Sociale ondersteuning (access to advice from more experienced users)
  5. Doelen (whether they use the internet for increase of economic productivity, improvement of social capital, or consumption and entertainment)

Wanneer we door een sociologische bril kijken naar deze ongelijkheid kan digitale exclusie gezien worden in het verlengde van sociale exclusie in een samenleving. In Marokko zijn bijvoorbeeld ongeveer 20% van de mensen tussen 19 en 24 jaar ongeletterd. Ongeletterdheid is typisch voor mensen van het platteland. Er is een socio-economische kloof tussen deze mensen en de stadsbevolking. Digitale exclusie kan reeds bestaande sociale ongelijkheden (op basis van onder andere geslacht, ethniciteit, leeftijd, opleiding, tewerkstelling, inkomen, woonsituatie, geografische locatie, handicaps, …) in stand houden en zelfs versterken (Helsper, 2008). Een groep die digitaal achtergesteld is kan niet op dezelfde manier gebruik maken van nieuwe technologieën als geprivilegieerden. Groepen met een sterkere positie in de samenleving kunnen zo gebruik maken van nieuwe media voor vooruitgang, terwijl anderen achterblijven.

E-inclusie door de overheid

E-inclusie kan dan weer leiden tot sociale inclusie door in te zetten op toegang tot technologie, maar ook op bijvoorbeeld de capaciteiten en sociale ondersteuning. Hierdoor kan een groep een betere positie verwerven binnen de economie en de knowledge society. E-inclusie kan met andere woorden een emanciperend effect hebben (Fischer, 2007). Sommige auteurs, zoals Weerakkody et al. (2012) spreken om deze redden niet graag van een “digital divide”, omdat dit de indruk geeft dat deze divide statisch en onveranderlijk is – wat niet waar is.

De “digitale kloof” of digital divide is één van de belangrijkste uitdagingen voor overheden die het gebruik van nieuwe media bij hun burgers overzien (Dimaggio & Hargittai, 2001). Volgens verschillende auteurs (zoals Al-shafi & Weerakkody, 2010 en Wang & Emurian, 2005) nemen steeds meer overheden ook stappen om betere en gemakkelijkere toegang te verschaffen tot nieuwe media. Dit wordt bevorderd door goedkope oplossingen zoals mobiele technologie, digitale TV en sociale media (Weerakkody et al., 2012). In Europa is e-inclusie bijvoorbeeld één van de drie pilaren van de i2010 (inclusion) strategic plan (Helbig et al., 2009).

“The European strategy is to ensure that the benefits of the information society can be enjoyed by everyone, including people who are disadvantaged due to limited resources or by education, age, gender, ethnicity, disability, and location” (i2010 European Strategic Plan, 2007).

Hierdoor kan de digital divide worden getransformeerd tot digital opportunity. In dit hoopvol toekomstbeeld worden de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën niet alleen toegankelijk voor alle bevolkingsgroepen, maar wordt er speciale aandacht besteed aan degenen die het minste hebben – en dus het meeste kunnen winnen van zo’n situatie (Weerakkody et al., 2012). Zij worden hierbij toegelaten en wegwijs gemaakt in de knowledge society (Kaplan, 2005).

Ondanks deze beloften heeft dit process van e-inclusie in sommige landen niet plaats gevonden. Bentivegna en Guerrieri (2010) stelden zelfs vast dat de digitale kloof in sommige landen verbreedt.

Wordt vervolgd…


Bronnen

Bentivegna, S., & Guerrieri, P. (2010). Analysis of e-Inclusion impact resulting from advanced RandD based on economic modelling in relation to innovation capacity, capital formation, productivity and employment. Brussels, Belgium: European Commission.

Digital Inclusion Team. (2007). The digital inclusion landscape in England: Delivering social impact through information and communications technology. London: Digital Inclusion Team.

DiMaggio, P., Hargittai, E., Celeste, C., & Shafer, S. (2004). Digital inequality: From unequal access to differentiated use. In K. Neckerman (Ed.), Social inequality (pp. 355–400). New York: Russell Sage Foundation.

Helbig, N., Ramón Gil-García, J., & Ferro, E. (2009). Understanding the complexity of electronic government: Implications from the digital divide literature. Government Information Quarterly, 26(1), 89–97.

Helsper, E. J. (2008). Digital inclusion: An analysis of social disadvantage and the information society. London: Department for Communities and Local Government.

i2010 European Strategic Plan (2007). i2010 – A European information society for growth and employment. Afgehaald van http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Kaplan, D. (2005). E-Inclusion: New challenges and policy recommendations. Brussels, Belgium: eEurope Advisory Group.

Vishanth Weerakkody , Yogesh K. Dwivedi , Ramzi El-Haddadeh , Ahlam Almuwil & Ahmad Ghoneim (2012). Conceptualizing E-Inclusion in Europe: An Explanatory Study, Information Systems Management, 29:4, 305-320, DOI: 10.1080/10580530.2012.716992.

http://swwong1986.blogspot.com (afbeelding)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s